ออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และพัฒนาบุคลากรการกีฬา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทบุคลากรการกีฬา
ชนิดกีฬา
ค้นจากชื่อ
เลขบัตรประชาชน
ช่วงวันที่
ถึงวันที่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม

ศุภชัย เม่อแลกู่

ประเภทบุคลากร :
ระดับ ความชำนาญ :
อีเมล์ :
ข้อมูลส่วนบุคคล
คำนำหน้า (ไทย)*
คำนำหน้า (อังกฤษ)*
ชื่อ (ไทย)*
ชื่อ (อังกฤษ)*
สกุล (ไทย)*
สกุล (อังกฤษ)*
เพศ*
ศาสนา
วันเกิด (วัน-เดือน-ปี)*
ระดับการศึกษา
กลุ่มอาชีพ
อาชีพ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ประเภทบุคลากร
สถานที่ทำงาน
หมู่บ้าน/อาคาร*
เลขที่* หมู่
ซอย ถนน*
โทรศัพท์
จังหวัด*
อำเภอ*
ตำบล*
รหัสไปรษณีย์*
ที่อยู่ปัจจุบัน
หมู่บ้าน/อาคาร*
เลขที่* หมู่
ซอย ถนน*
โทรศัพท์
จังหวัด*
อำเภอ*
ตำบล*
รหัสไปรษณีย์*
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
หมู่บ้าน/อาคาร*
เลขที่* หมู่
ซอย ถนน*
จังหวัด*
อำเภอ*
ตำบล*
รหัสไปรษณีย์*
ประวัติการศึกษา
ลำดับ ปี วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ ปี ชื่อหลักสูตร ชนิดกีฬา ประเภท/ระดับ
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่
ลำดับ รายการ หน้าที่/ชนิดกีฬา ระดับ สถานที่ปฎิบัติงาน วันที่ปฏิบัติหน้าที่
กิจกรรม
ลำดับ ชื่อกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม วันที่จัดกิจกรรม