ออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และพัฒนาบุคลากรการกีฬา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทบุคลากรการกีฬา
ชนิดกีฬา
ค้นจากชื่อ
เลขบัตรประชาชน
ช่วงวันที่
ถึงวันที่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
  ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาหน่วยงานลี้สัมพันธ์ ประจำปี 2566

วันที่จัดกิจกรรม

31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประเภทกิจกรรม

ด้านกีฬา/ออกกำลังกาย