ออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และพัฒนาบุคลากรการกีฬา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทบุคลากรการกีฬา
ชนิดกีฬา
ค้นจากชื่อ
ช่วงวันที่
ถึงวันที่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
  อาคารกีฬานิมิบุตร
อาคารกีฬานิมิบุตร ต.ปทุมวัน อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
06.00-21.00 น.
รถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ รถประจำทาง (รถเมล์) สาย 11/15/47/48/73/73ก/204/508
หน่วยงาน/ผู้สนับสนุนงบประมาณสร้างสนามกีฬา :
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
กรมพลศึกษา
154 ถนน พระรามที่ ๑ แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์ติดต่อ :
0-2214-0120
อีเมล :
webmaster@dpe.go.th
อาคารกีฬานิมิบุตร
ประเภทสนาม :
อื่นๆ
ปี พ.ศ. 2506 ได้ดำเนินการสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตด้านตะวันออก และให้การสนับสนุน สมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดมวยชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเป็นครั้งแรก ใช้ชื่อว่า ยิมเนเซี่ยม 1 กรีฑาสถานแห่งชาติ และได้เปลี่ยนชื่อยิมเนเซี่ยม 1 เป็น อาคารกีฬานิมิบุตร เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2528 เพื่อเป็นอนุสรณ์และเกียรติประวัติแก่ พลโทเผชิญ นิมิบุตร อดีตอธิบดีกรมพลศีกษา
เจ้าหน้าที่ประจำสนามกีฬา
ผู้ควบคุมดูแลอาคารสนามกีฬา จำนวน 1 คน
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลทำความสะอาด จำนวน 1 คน
ห้องน้ำ
-
ผู้มีสิทธิขอใช้สนามกีฬา
1. หน่วยงานของราชการ สมาคมกีฬาเล่น หรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการให้ความร่วมถือทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน <ิbr/> 2. หน่วยงานอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น
ข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬา
-
การแสดงความคิดเห็นของท่าน:
เราแสดงรีวิวโดยไม่ปิดบังใดๆ ทั้งสิ้น หากเนื้อหานั้นเป็นไปตามแนวทาง ที่กำหนด

บทนำของข้อกำหนดและเงื่อนไข:
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลาและมีผลใช้กับบริการทั้งหมดทั้งทางตรงและทางอ้อมในระบบออนไลน์ ผ่านทางอุปกรณ์พกพา อีเมล์ หรือโทรศัพท์ เมื่อท่านเข้าใช้ เลือกดู หรือใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นผ่านแพลตฟอร์มใดๆ จะเท่ากับว่าท่านได้รับทราบและยอมรับว่าได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว

เนื้อหาที่เราเป็นผู้เสนอบนหน้าเหล่านี้ผ่านเว็บไซต์ซึ่งกรมพลศึกษา (SMART DPE) ให้บริการท่านเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเท่านั้นและไม่เกี่ยวข้องกับการค้าแต่อย่างใด และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้

สนามกีฬาหลัก

สนามกีฬาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ใกล้เคียง