ออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และพัฒนาบุคลากรการกีฬา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทบุคลากรการกีฬา
ชนิดกีฬา
ค้นจากชื่อ
ช่วงวันที่
ถึงวันที่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
  การประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่พลศึกษา

วันที่จัดกิจกรรม

31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประเภทกิจกรรม

ด้านพัฒนาบุคลากรการกีฬาและพลศึกษา