ออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และพัฒนาบุคลากรการกีฬา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทบุคลากรการกีฬา
ชนิดกีฬา
ค้นจากชื่อ
ช่วงวันที่
ถึงวันที่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
  PM

วันที่จัดกิจกรรม

31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประเภทกิจกรรม

ด้านกีฬา/ออกกำลังกาย

จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 13 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2564 รุ่นประชาชนชาย รอบชิงชนะเลิศ