ออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และพัฒนาบุคลากรการกีฬา
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทบุคลากรการกีฬา
ชนิดกีฬา
ค้นจากชื่อ
เลขบัตรประชาชน
ช่วงวันที่
ถึงวันที่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
  เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติประจำปี 2564

วันที่จัดกิจกรรม

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ทกจ. รบ. นายก อบต. ยางหัก เเละบุคคลากร สทกจ. รบ. ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ของศูนย์วัฒนธรรม ไทย-กะเหรี่ยง เนื่องเป็นวันต้นไม้ของชาติประจำปี 2564