ออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และพัฒนาบุคลากรการกีฬา (SMART DPE อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์)
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทบุคลากรการกีฬา
ชนิดกีฬา
ค้นจากชื่อ
เลขบัตรประชาชน
ช่วงวันที่
ถึงวันที่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
  การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

วันที่จัดกิจกรรม

01 มกราคม พ.ศ. 2513

ประเภทกิจกรรม

ด้านกีฬา/ออกกำลังกาย