ออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และพัฒนาบุคลากรการกีฬา (SMART DPE อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์)
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทบุคลากรการกีฬา
ชนิดกีฬา
ค้นจากชื่อ
เลขบัตรประชาชน
ช่วงวันที่
ถึงวันที่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
  กิจกรรมPARK RUN

วันที่จัดกิจกรรม

31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประเภทกิจกรรม

ด้านกีฬา/ออกกำลังกาย

ท่านอธิบดีกรมพลศึกษามาร่วมกิจกรรมpark run ในจังหวัดเชียงใหม่