ออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และพัฒนาบุคลากรการกีฬา (SMART DPE อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์)
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทบุคลากรการกีฬา
ชนิดกีฬา
ค้นจากชื่อ
เลขบัตรประชาชน
ช่วงวันที่
ถึงวันที่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ประเภทกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
  กีฬาสานสัมพันธ์กระชับมิตรมหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย

วันที่จัดกิจกรรม

31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประเภทกิจกรรม

ด้านกีฬา/ออกกำลังกาย